Ewa Michalska 16.08.2018 09:01 wersja do wydruku

                                                                                                Bystrzyca Kłodzka, dnia 16.08.2018 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na dzień 08 sierpnia 2018 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów wykonujących usługi weterynaryjne na terenie Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w  Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 135/3 o pow. 1200m2.

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w kwocie 61.000,-zł  (netto)

 

Do przetargu dopuszczono 1 (jednego) oferenta.

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę –                          61.610,-zł (netto)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie   14.170,30zł

 

 

Nabywcą nieruchomości zostali: Ledowski Aleksander  i Ledowski Michał prowadzący działalność gospodarczą pn PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEDOWSKI ALEKSANDER & LEDOWSKI MICHAŁ S.C.

 

 Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu,

tj. od 16 sierpnia 2018 r. do dnia  22 sierpnia  2018 r.

 

 

 

 

Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu działka nr 135/3 w Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:16.08.2018 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.08.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:16.08.2018 08:50