W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Zabłocie .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 33

 

    0,80    ha

 

   

 

 

ŁIV-0,09, PsIV-0,71

 

 120,00 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia  30.07.2018r. do dnia 20.08.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 10.09.2018r.

 

 

 

MS/MS

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz gruntu położonego w Zabłociu w granicach działki nr 33 przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:30.07.2018 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.07.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:30.07.2018 11:27