Ewa Koczergo 09.08.2018 15:01 wersja do wydruku

Gmina Bystrzyca Kłodzka, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, NIP: 881-10-06-578, REGON: 890717958,  tel. 74 8117 600, fax: 74 8111 588, e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl

zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci biletów wstępów oraz książeczki wraz z kredkami do kolorowania, w ramach realizacji projektu, pn.: "Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska  2014-2020.

W zał. zapytanie ofertowe i formularz.

Termin składania ofert: do 16.08.2018 r.  na adres poczty elektronicznej:  turystyka@bystrzycaklodzka.pl

Osoba prowadząca i do  kontaktu:

Ewa Koczergo, Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej, tel. 74 8113 731, e-mail: turystyka@bystrzycaklodzka.pl

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie,wykonanie oraz dostarczenie materiałów informacyjno - promocyjnych w postaci biletów wstępów oraz książeczki wraz z kredkami do kolorowania.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Data publikacji:09.08.2018 15:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.08.2018
Informację aktualizował:Ewa Koczergo
Data aktualizacji:09.08.2018 15:01