W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położone na terenie wsi Mielnik .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

cz.60/3

 

    1,27    ha

 

   

 

 

RIIIa-0,01, RIVa-0,50, RIVb -0,12,

ŁIV-0,05, PsIV-0,59

 

 191,00 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia  31.07.2018r. do dnia 21.08.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 11.09.2018r.

 

 

 

MS/MS

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul.Zamenhofa.

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

miesięcznej stawki

czynszu dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

cz.1298/4     

 

    12 m2

 

 

Bp- 12 m2 

z przeznaczeniem na komórkę  do składowania opału  

 

 

 9,84 zł. netto

+ 23% VAT                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

     Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

     Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia  31.07.2018r. do dnia 21.08.2018r.

     Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje

     roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami do dnia  

     11 września  2018r.

 

 

MS/MS

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:31.07.2018 09:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.07.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:31.07.2018 09:36