Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26.07.2018 r. w spr. wydanai decyzji Nr ICP-8/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV stanowisk słupowych, linii kablowych nN 0,4kV oraz przebudowie istniejących napowietrznych nN i SN w Zabłociu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Dorota Łukasik
Data publikacji:30.07.2018 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:26.07.2018
Informację aktualizował:Dorota Łukasik
Data aktualizacji:30.07.2018 14:28