Bystrzyca Kłodzka, dn. 27.07.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 121 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

1. Wykaz nr 37-2/2018 z dnia 27.07.2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Biała Woda, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 58/95 o całkowitej pow. 0,1261 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00058018/9.

 

2. Wykaz nr 37-2/2018 stanowi integralną część Obwieszczenia nr 37-2/2018 i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tj. od dnia 27.07.2018 r. do dnia 17.08.2018 r.

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 20 lub telefonicznie pod numerem 74/8117-654.

 

4. Traci moc obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12.06.2018 r.

 

 

WYKAZ nr 37-2/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 121 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

Wykaz nr 37-2/2018 z dnia 27.07.2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Biała Woda, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 58/95 o całkowitej pow. 0,1261 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00058018/9.

 

1.

Położenie nieruchomości

Biała Woda

2.

Numer działki

58/95

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,1261 ha

4.

Właściciel

Gmina Bystrzyca Kłodzka

5.

Księga wieczysta

Kłodzko nr SW1K/00058018/9

6.

Forma zbycia

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

7.

Zagospodarowanie

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Biała Woda, zatwierdzonym uchwałą nr XLV/355/02 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2002 r. działka nr 58/95 znajduje się na terenach w części oznaczonych symbolem 01KG-droga główna, 04KL – droga lokalna, oraz 9UT – teren projektowanego hotelu

8.

Cena nieruchomości

111 000 zł + 23%VAT

9.

Cena słownie

Sto jedenaście tysięcy złotych + 23%VAT

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka informuje, że zgodnie z art. 34 osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości w trybie przepisów powyższej ustawy.

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości proszone są o składanie pisemnych wniosków do dnia 07.09.2018 r.

 

Niniejszy wykaz stanowi integralną część obwieszczenia z dnia 27.07.2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 27.07.2018 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni, tj. do dnia 17.08.2018 r.

 

Traci moc Wykaz nr 37/2018 z dnia 12.06.2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Biała Woda, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 58/95 o całkowitej pow. 0,1261 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00058018/9.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 37-2/2018 z dnia 12.06.2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Biała Woda, działka nr: 58/95 o całkowitej pow. 0,1261 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00058018/9
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:30.07.2018 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.07.2018
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:30.07.2018 09:50