Zarządzenia - lipiec 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.195.2018 z dnia 02.07.2018 r.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.196.2018 z dnia 03.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 75 i 76 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.197.2018 z dnia 03.07.2018 r.  w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.198.2018 z dnia 05.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/96 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopinickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.199.2018 z dnia 05.07.2018 r.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.200.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie nr 0050.201.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.114.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego


Zarządzenie nr 0050.202.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycrskiej


Zarządzenie nr 0050.203.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134


Zarządzenie nr 0050.204.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 66/2 obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.205.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.Ludwika Zamenhofa


Zarządzenie nr 0050.206.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0050.207.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej


Zarządzenie nr 0050.208.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej


Zarządzenie nr 0050.209.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 34 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 28/29


Zarządzenie nr 0050.210.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1245/4 (AM5) położonej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.211.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 1-1A


Zarządzenie nr 0050.212.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.213.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 337/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.214.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 215, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.215.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 608/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.216.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 392, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.217.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 168, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.218.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 914, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.219.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 1370/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.220.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 295/2 i części 454/1 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.221.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Mielnik w granicach części działki 60/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.222.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Poręba w granicach działek cz. 2/6, 3/8, 3/9, 4/4, 4/5, 4/6 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.225.2018 z dnia 13.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/71 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej  w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.226.2018 z dnia 13.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/72 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej  w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.227.2018 z dnia 16.07.2018 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.229.2018 z dnia 18.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej


Zarządzenie nr 0050.237.2018 z dnia 19.07.2018 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.238.2018 z dnia 19.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Tadeusz Zieliński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2018 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.07.2018 12:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.229.2018 z dnia
18.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2018 12:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.210.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2018 12:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.07.2018 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.237.2018 z dnia
19.07.2018 r."

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2018 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.197.2018 z dnia
03.07.2018 r."

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2018 10:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 15:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.238.2018 z dnia
19.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 15:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.227.2018 z dnia
16.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.226.2018 z dnia
13.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.225.2018 z dnia
13.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.222.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.221.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.220.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.219.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.218.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.217.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.216.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.215.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.214.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.213.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.212.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.211.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.209.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.208.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.207.2018 z dnia
06.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.199.2018 z dnia
05.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.195.2018 z dnia
02.07.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 12:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.07.2018 11:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.07.2018 09:54 Utworzenie dokumentu. (Tadeusz Zieliński)