Bystrzyca Kłodzka, dn. 06.07.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 121 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

1. Wykaz nr 43/2018 z dnia 06.07.2018 r. w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gorzanowa, nieruchomości położonej w obrębie Gorzanów, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 289/4 o całkowitej pow. 0,2654 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00046166/4.

 

2. Wykaz nr 43/2018 stanowi integralną część Obwieszczenia nr 43/2018 i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tj. od dnia 06.07.2018 r. do dnia 27.07.2018 r.

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 19 lub telefonicznie pod numerem 74/8117-654.

 

 

WYKAZ nr 43/2018

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 121 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

Wykaz nr 43/2018 z dnia 06.07.2018 r. w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gorzanowa, nieruchomości położonej w obrębie Gorzanów, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 289/4 o całkowitej pow. 0,2654 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00046166/4.

 

1.

Położenie nieruchomości

Gorzanów

2.

Numer działki

289/4

3.

Powierzchnia nieruchomości

0, 2654 ha

4.

Właściciel

Gmina Bystrzyca Kłodzka

5.

Księga wieczysta

Kłodzko nr SW1K/00046166/4

6.

Forma zbycia

Zbycie w formie przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gorzanowa

7.

Zagospodarowanie

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania p[przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego uchwałą nr XLI/412/13 z 28 lutego 2013 r. działka nr 289/4 znajduje się w części na terenach przeznaczonych pod zabudowę a w części na terenach rolniczych.

8.

Cena nieruchomości

19 000 zł

9.

Cena słownie

Dziewiętnaście tysięcy złotych

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka informuje, że zgodnie z art. 34 osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości w trybie przepisów powyższej ustawy.

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości proszone są o składanie pisemnych wniosków do dnia 17.08.2018 r.

 

Niniejszy wykaz stanowi integralną część obwieszczenia z dnia 06.07.2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 06.07.2018 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni, tj. do dnia 27.07.2018 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 43/2018 z dnia 06.07.2018 r. w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gorzanowa, nieruchomości położonej w obrębie Gorzanów, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 289/4
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:06.07.2018 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.07.2018
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:06.07.2018 15:05