Komunikat

z dnia 3 lipca 2018 r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji

zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia

 pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

 

Na realizację niżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującemu oferentowi:

 

Nazwa zadania

Oferent

Suma uzyskanych punktów:

razem

Wysokość dofinansowania
w zł

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej                     w Bystrzycy Kłodzkiej”

 

Fundusz Lokalny

Masywu Śnieżnika

ul. Górna 19, Wójtowice

57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

13,00

44.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

                                                                                

 

                                                                              z up. Burmistrza

                                                                             Tadeusz Zieliński

                                                                             Sekretarz Gminy

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2018 r. pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:03.07.2018 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:03.07.2018
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:03.07.2018 15:18