W Y K A Z   N R    39.2018

 

 

 

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzeatrgowej działkę nr 583 o pow. 18m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul.Międzyleśnej zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym .  

 

 

 

 

I.Położenie nieruchomości          – miasto Bystrzyca Kł. obręb Centrum ul. Międzyleśna w granicach działki nr 583

                          

 

                              

II.Przedmiot dzierżawy              - pomieszczenie gospodarcze o  powierzchni  18,00 m2 

                                     

                                        

 

 

III.Miesięczna stawka czynszu  - 6,00 zł/ + 23% podatek VAT   

                                                  

 

 

                                                

                              

                          

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 25.06.2018r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 16.07.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 06 sierpnia 2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.18  lub tel. Nr 8117-655, 652.

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

 

           Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2018r. poz.121 z póź. zm.).

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 39.2018 z dnia 25 czerwca  2018r.w sprawie dzierżawy w drodze  bezprzetargowej działki nr 583

    o pow. 18m2 zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym,  położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka

    obręb Centrum przy ul.Międzyleśnej.

 

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres trzech tygodni na tablicy

    ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 25 czerwca 2018r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 18 lub telefonicznie

    Nr  8117-655 , 652.

 

 

 

 

 

MS/MS

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 39.2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 583 o pow. 18m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:25.06.2018 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.06.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:25.06.2018 10:36