W Y K A Z   N R  38.2018

 

 

 

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego .

 

 

 

 

I.Położenie nieruchomości – Międzygórze  ul. Wojska Polskiego

 

                          

 

                              

II.Przedmiot dzierżawy    - część działki nr 162/2 o powierzchni 5,00 m2 z przeznaczeniem na kiosk handlowy  .

 

                                        

 

 

III.Miesięczna stawka czynszu –  6,44 zł. (netto) za 1m2 + 23% podatek VAT

 

 

 

                                                

                                                         

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 25.06.2018r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 16.07.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 06 sierpnia 2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.18  lub tel. Nr 8117-655, 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2018r.

poz. 121 z póź. zmianami/.

 

o g ł a s z a m

 

 

1.Wykaz Nr 38.2018 z dnia 25 czea 2018r.  w sprawie  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki

   Nr 162/2 o pow. 5m2, położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na kiosk

   handlowy.

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres trzech tygodni na tablicy   

    ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 25 czerwca 2018r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. 18 lub

     telefonicznie Nr 8117-655 , 652.

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 38.2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 162/2 o pow. 5m2 położonej w Międzygórzu ul.Wojska Polskiego z przeznaczeniem na kiosk handlowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:25.06.2018 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.06.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:25.06.2018 10:32