Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14.06.2018 r. w spr. wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV stanowisk słupowych, linii kablowych nN 0,4kV oraz przebudowie istniejących napowietrznych nN i SN w Zabłociu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Urbanistyki i Planowania
Informację opublikował:Lucyna Biniek
Data publikacji:15.06.2018 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.06.2018
Informację aktualizował:Lucyna Biniek
Data aktualizacji:15.06.2018 09:25