Komunikat

z dnia 12 czerwca 2018 r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego     gminy z zakresu  pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

 

Na realizację niżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującemu oferentowi:

 

 

Nazwa zadania

 

 

Oferent

 

Suma uzyskanych punktów

razem:

 

Wysokość dofinansowania
w zł

 

„Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

 

Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

ul. Międzyleśna 9

57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

 

12,00

 

20.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom w 2018 r. pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:12.06.2018 16:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:12.06.2018
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:12.06.2018 16:26