W y k a z

 

 

 

 

gruntu stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczonego do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze  .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość miesięcznej opłaty za dzierżawę

gruntu

 

 

 1.

 

cz. 56/4   

 

 

 

   12,00 m2

 

               

 

12,00 m2

 

Grunt z przeznaczeniem na dwustronna tablicę informacyjno-reklamą

 

 140,00 zł 

+ 23% VAT

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji  i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 15.05.2018r.do dnia 05.06.2018r.

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2  ustawy  o gospodarce nieruchomościami do dnia 26.06.2018r.

 

 

MS/MS

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz gruntu stanowiącego własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ustawienie tablicy informacyjno-reklamowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:15.05.2018 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.05.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:15.05.2018 11:56