OGŁOSZENIE

PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu informuje, że przez przejazdy kolejowo- drogowe kategorii „A"; „B"; „C" „D" przez które przebiega droga użytku niepublicznego mogą funkcjonować tylko jako kategoria „F", na podstawie zawartej umowy z Zakładem a potencjalnym użytkownikiem przejazdu ( osoba, firma) zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 20.10.2015r., poz. 1744). W związku z tym jeżeli do dnia 10 czerwca 2018r. tutejszy Zakład ( nr telefonu 74-637-47-11) nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu jako kategorii „F", w km 115,307 kategorii „D" linii kolejowej nr 276 Wrocław - Międzylesie, a samorząd lokalny nie poinformuje tutejszego Zakładu o podjęciu działań dla zmiany statusu drogi na publiczną i nadania jej numeru sześciocyfrowego z literką D zostaje wszczęta procedura likwidacyjna przedmiotowego przejazdu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wprowadzenie procedury likwidacji przejazdu kolejowo drogowego w km 115,307 w m. Długopole Dolne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Łukasz Wróbel
Data publikacji:21.05.2018 08:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.05.2018
Informację aktualizował:Łukasz Wróbel
Data aktualizacji:21.05.2018 08:34