Zarządzenie nr 0151-28/2005 z dnia 01.02.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na "Oparcowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  kolei linowej z Międzygórza na Czarną Górę


 Zarządzenie nr 0151-29/2005 z dnia 01.02.2005 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na utrzymanie i administrację Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-30/2005 z dnia 02.02.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usług transportowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-31/2005 z dnia 03.02.2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-32/2005 z dnia 03.02.2005 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Zarządzenie nr 0151-33/2005 z dnia 03.02.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości nr 826 położonej we wsi Gorzanów, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-34/2005 z dnia 03.02.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Nowa Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-35/2005 z dnia 07.02.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Budowę oświetlenia drogowego ul. Kolejowa w Bystrzycy Kłodzkiej - II etap"


Zarządzenie nr 0151-36/2005 z dnia 07.02.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 20A


Zarządzenie nr 0151-37/2005 z dnia 07.02.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 7


Zarządzenie nr 0151-38/2005 z dnia 07.02.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 1


Zarządzenie nr 0151-39/2005 z dnia 07.02.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej nr 179B/3 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-40/2005 z dnia 08.02.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-41/2005 z dnia 14.02.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Wykonanie odwodnienia skarpy zabezpieczającej murami oporowymi zaplecze budynku przy Placu Szpitalnym 3 i 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-42/2005 z dnia 15.02.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 43


Zarządzenie nr 0151-43/2005 z dnia 16.02.2005 r. w sprawie przekazania mienia Gminy Bystrzyca Kłodzka w administrację Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej oraz powołania skladu komisji zdawczo - Odbiorczej w w/w celu


Zarządzenie nr 0151-44/2005 z dnia 16.02.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Stara Bystrzyca


Zarządzenie nr 0151-45/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Lasówce 62A


 Zarządzenie nr 0151-46/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lasówce 62A


Zarządzenie nr 0151-47/2005 z dnia 21.02.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej


Zarządzenie nr 0151-48/2005 z dnia 24.02.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - luty 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:19.05.2018 17:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 10:59