Marcin Gaik 15.05.2018 08:32 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka 14.05.2018 r.

 

 

W Y K A Z    N R  9/2018

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 o pow. 32,00m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 8 przy             ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna nr 8/3

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 3 o powierzchni 32,00m2 położony                 

    w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu 165,00zł brutto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 15.05.2018 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 05.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 14.05.2018 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 121 tekst jednolity z póź. zm./

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 9/2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 3 o pow. 32,00m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca

     Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 15.05.2018 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej pok.46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 9/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 8
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:15.05.2018 08:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.05.2018
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:15.05.2018 08:32