Bystrzyca Kłodzka, dn. 14.05.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 121 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

1. Wykaz nr 34/2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy 1-go Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 420/3, AM-5, obręb 0002 Centrum               o powierzchni 20m2.

 

2. Wykaz nr 34/2018 stanowi integralną część Obwieszczenia nr 34/2018 i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tj. od dnia 14.05.2018 r. do dnia 04.06.2018 r.

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 20 lub telefonicznie pod numerem 74/8117-652.

 

 

 

WYKAZ nr 34/2018

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 121 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

Wykaz nr 34/2018 z dnia 14.05.2018 r.  sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy 1-go Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 420/3, AM-5, obręb 0002 Centrum                    o powierzchni 20m2.

 

 

1.

Położenie nieruchomości

Bystrzyca Kłodzka, obręb 0002 Centrum

2.

Numer działki

420/3

3.

Powierzchnia nieruchomości

20m2

4.

Właściciel

Gmina Bystrzyca Kłodzka

5.

Księga wieczysta

Kłodzko nr SW1K/00041121/2

6.

Forma zbycia

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym

7.

Zagospodarowanie

Działka zabudowana garażem, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

W mpzp działka znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

8.

Cena nieruchomości

4 000,00 zł netto

9.

Cena słownie

cztery tysiące złotych netto

 

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka informuje, że zgodnie z art. 34 osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości w trybie przepisów powyższej ustawy.

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości proszone są o składanie pisemnych wniosków do dnia 25.06.2018 r.

 

Niniejszy wykaz stanowi integralną część obwieszczenia z dnia 14.05.2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.05.2018 r. i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni, tj. do dnia 04.06.2018 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 34 z 14.05.2018 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obr. Centrum, miasto Bystrzyca Kłodzka: dz. nr 420/3 o pow. 0,0020 ha
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:14.05.2018 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Majewski
Data na dokumencie:14.05.2018
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:14.05.2018 15:12