Zarządzenie nr 0151-1/2004 z dnia 02.01.2004 r. w sprawie powołania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do obsługi sołectw i osiedli na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-2/2004 z dnia 06.01.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej nr 82 położonej przy ul. Zielnej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0151-3/2004 z dnia 07.01.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej nr 890 położonej przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0151-4/2004 z dnia 09.01.2004 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej nr 7a/1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-5/2004 z dnia 09.01.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Małym Rynku 3 przeznaczonego  do adaptacji na cele mieszkalno-użytkowe


Zarządzenie nr 0151-6/2004 z dnia 12.01.2004 r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-7/2004 z dnia 12.01.2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/66/2003 z dnia 19 marca 2003 r. dot. przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-8/2004 z dnia 12.01.2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 10 w drodze przetargu


Zarządzenie nr 0151-9/2004 z dnia 13.01.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzylesiu przy ul. Mickiewicza 5 w granicach działek nr 189/7 i 189/8


Zarządzenie nr 0151-10/2004 z dnia 14.01.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-11/2004 z dnia 14.01.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej


Zarządzenie nr 0151-12/2004 z dnia 15.01.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-13/2004 z dnia 19.01.2004 r. w sprawie cen drewna pochodzącego z lasów i zadrzewień gminnych oraz zasad i trybu sprzedaży ww. drewna w 2004 r.


Zarządzenie nr 0151-14/2004 z dnia 19.01.2004 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej garażu o pow. 26 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 7A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 0151-15/2004 z dnia 19.01.2004 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - pomieszczenie biurowe o pow. 36,80 m2 i garażu o pow. 38,40 m2 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 7A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 0151-16/2004 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę części działki nr 355/5 o pow. 600 m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum ul. Orężna na rzecz Przedsiębiorstwa Kominikacji Samochodowej S.A. w Kłodzku z przeznaczeniem na stanowiska PKS


Zarządzenie nr 0151-17/2004 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Stary Waliszów nr 6 w granicach działki nr 517


Zarządzenie nr 0151-18/2004 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siemiradzkiego 2


Zarządzenie nr 0151-19/2004 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 32


Zarządzenie nr 0151-20/2004 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-21/2004 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7B


Zarządzenie nr 0151-22/2004 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie unieważnienia w całości uchwały nr 16/98 Zarządu Miasta i Gminy z dnia 12 listopada 1998 r.


Zarządzenie nr 0151-23/2004 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie układu wykonawczego na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-24/2004 z dnia 22.01.2004 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania


Zarządzenie nr 0151-25/2004 z dnia 22.01.2004 r. w sprawie najmu nieruchomości zabudowanej o pow. 195,07 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Lasówce w granicach działki nr 34 o pow. 0,30 ha


Zarządzenie nr 0151-26/2004 z dnia 22.01.2004 r. w sprawie ogłoszenia i ustalenia ceny wywoławczej III-go przetargu ustnego nieograniczonego lokalu nr 4 położonego w Ponikwie nr 41


Zarządzenie nr 0151-27/2004 z dnia 27.01.2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka ze środkówq Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-28/2004 z dnia 27.01.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 43 z przeznaczeniem  do adaptacji na cele mieszkaniowe


Zarządzenie nr 0151-29/2004 z dnia 27.01.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu nr 4 położonego w Starej Łomnicy nr 95 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe


Zarządzenie nr 0151-30/2004 z dnia 27.01.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 929/1 o powierzchni 86 m2 położonej przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0151-31/2004 z dnia 28.01.2004 r. w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


Zarządzenie nr 0151-32/2004 z dnia 28.01.2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


Zarządzenie nr 0151-33/2004 z dnia 28.01.2004 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - styczeń 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:14.05.2018 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.06.2018 11:19