Sylwia Anioł 04.05.2018 14:25 wersja do wydruku

Uchwały podjęte na LV sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawach:

LV/484/18 - zmian w budżecie gminy na rok 2018;

LV/485/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027;

LV/486/18 - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2017;

LV/487/18 - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2017;

LV/488/18 - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2017;

LV/489/18 - zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (działka nr 420/3 położona w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1-go Maja);

LV/490/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy nr 11 położony w budynku nr 9 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej);

LV/491/18 - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2557

LV/492/18 - określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2558

                    LV/493/18 - zmiany siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej;

                    LV/494/18 - likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej;

                    LV/495/18 - likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej;

                    LV/496/18 - likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej;

LV/497/18 - o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Baszty Kłodzkiej przy ulicy Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2559

LV/498/18 - dotycząca zmiany uchwały nr LXV/584/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LV sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:04.05.2018 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:15.05.2018 10:10