W Y K A Z   N R  25.2018

 

 

 

 

w sprawie najmu pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych

w budynku po byłej szkole podstawowej w Wilkanowie Nr 132 w granicach działek  nr 745/2 i 745/4

o łącznej powierzchni 646 m2 w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Wilkanów.

 

 

I. Położenie nieruchomości          -  Wilkanów Nr 132 , działki nr 745/2 i 745/4 o łącznej powierzchni 646m2

                                                  

                           

                              

II. Przedmiot najmu                     -  pomieszczenia użytkowe o pow. 179,07m2, położone w budynku po szkole

                                                       podstawowej z przeznaczenie na prowadzenie działalności statutowej.

                                    

              

                         

III. Miesięczna stawka czynszu   -  50,00 zł. (brutto ) 

                                                  

 

 

IV. Najemca                                 - Stowarzyszenie Rozwoju wsi Wilkanów 

                                                

                             

                           

Wykaz wchodzi w życie z dniem 17.04.2018r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 08.05.2018r.

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29 maja 2018r

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.18  lub tel. Nr 8117-655, 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /teks jednolity  Dz. U.

z 2018r. poz. 121 z póź. zm./

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr  25.2018  z dnia 17 kwietnia  2018r.w sprawie  najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz

    Stowarzyszenia Rozwoju wsi Wilkanów pomieszczenia użytkowe o pow. 179,07 m2, położone w budynku

    po byłej szkole podstawowej w Wilkanowie  nr 132 w granicach działek nr 745/2 i 745/4 o łącznej  

    powierzchni 646m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej .  

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres trzech  tygodni na tablicy

    ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 17 kwietnia 2018r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami  pok. 18

    lub telefonicznie  Nr 8117-655 , 652.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 25.2018 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń użytkowych, położonych w Wilkanowie 132
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:17.04.2018 10:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.04.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:17.04.2018 10:13