Bystrzyca Kłodzka, dnia 18.04.2018 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na dzień 11 kwietnia 2018 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego  nr 4 położonego w Wilkanowie 134.

 

Cena wywoławcza w kwocie 135.000,- zł

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu,tj. od 18 kwietnia 2018 r. do dnia  25 kwietnia 2018 r.

 

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma 

 

 

 

 

 

sporządziła:

Ewa Michalska

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:18.04.2018 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.04.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:18.04.2018 09:20