Bystrzyca Kłodzka, dnia 18.04.2018 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na dzień 11 kwietnia 2018 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży działki nr 79  o pow. 2536m2 położonej w Nowej Bystrzycy.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w kwocie 40.000,-zł  (netto)

 

Do przetargu dopuszczono 1 (jednego) oferenta.

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę –                          40.400,-zł (netto)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie     9.292,-zł

 

 

Nabywcą nieruchomości zostali : Małgorzata i Marek Piętak. 

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu,tj. od 18 kwietnia 2018 r. do dnia  25 kwietnia 2018 r.

 

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sporządziła:

Ewa Michalska

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:18.04.2018 09:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.04.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:18.04.2018 09:17