Sylwia Anioł 09.04.2018 09:10 wersja do wydruku

Uchwały podjęte na LIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 21 marca 2018 r. w sprawach:

LIII/437/18 - zmian w budżecie gminy na rok 2018;

LIII/438/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027;

LIII/439/18 - zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;

LIII/440/18 - wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy 18” przez samorządową instytucję kultury Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej;

LIII/441/18 - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych /droga nr 119747 D – obręb 0002 Długopole Dolne/;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1557

LIII/442/18 - udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;

LIII/443/18 - podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór partnera prywatnego w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

LIII/444/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /lokal użytkowy nr 2 położony w budynku nr 4 przy ul. Starobystrzyckiej w Bystrzycy Kłodzkiej/;

LIII/445/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /lokal użytkowy boks nr 27-28 położony w budynku nr 13A przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej/;

LIII/446/18 - przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;

LIII/447/18ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1558

LIII/448/18zmieniająca uchwałę nr LII/434/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1559

LIII/449/18przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2018 roku;

LIII/450/18 - nadania statutu Osiedla Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2024

LIII/451/18 - nadania statutu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2025

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z LIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 marca 2018 r. - cz. I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:09.04.2018 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:15.05.2018 10:28