Zarządzenia - kwiecień 2018

Zarządzenie nr 0050.79.2018 z dnia 03.04.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.80.2018 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.81.2018 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 27-28 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.82.2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Mickiewicza 10


Zarządzenie nr 0050.83.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie najmu pomieszczeń użytkowych o powierzchni 179,07 m2 położonych w Wilkanowie nr 132 w granicach działek nr 745/2 i 745/4, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Wilkanów


Zarządzenie nr 0050.84.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 95/3 o pow. 18,15 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.85.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 95/3 o pow. 18,48 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie nr 0050.86.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Ponikwa, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.87.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wilkanów, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.93.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie nr 0050.94.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Zalesiu Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie nr 0050.95.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie nr 0050.96.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.97.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 813/5 (AM7) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.98.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie sprzedaży działki nr 135/3 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0050.99.2018 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie  uchylenia zarządzenia nr 0050.10.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.100.2018 z dnia 10.04.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.2.2018 dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w gminie Bystrzyca Kłodzka (w Ponikwie - 22 punkty świetlne, w Idzikowie - 1 punkt świetlny z dwoma oprawami na słupie, w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei - 3 punkty świetlne)"


Zarządzenie nr 0050.101.2018 z dnia 11.04.2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.1.2018


Zarządzenie nr 0050.102.2018 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 6 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0050.103.2018 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie powołania zespołu dokonującego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania a także ustalającego wysokość odszkodowania


Zarządzenie nr 0050.104.2018 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.105.2018 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/71 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.106.2018 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/72 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2018 12:09