Zarządzenia - marzec 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.48.2018 z dnia 01.03.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.49.2018 z dnia 01.03.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0055.50.2018 z dnia 06.03.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 0050.51.2018 z dnia 06.03.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Kamiennej, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 117/2


Zarządzenie Nr 0050.52.2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży ochronnej


Zarządzenie Nr 0050.53.2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.55.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.03.2018
Data publikacji:02.03.2018 09:51