Zarządzenia - grudzień 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.331.2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcy lokalu mieszkalnego położonego  w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.332.2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcy lokalu mieszkalnego położonego  w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Henryka Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.333.2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.334.2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego  nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej  nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.335.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.11.2017 dla zadania pn.: "Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie Nr 0050.336.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie sprzedaży działki 79 (AM1) położonej w Nowej Bystrzycy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.337.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie sprzedaży działki nr 95/5 (AM1) położonej w Nowej Bystrzycy w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.338.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w Gminie Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.12.2017
Data publikacji:04.12.2017 12:32