Zarządzenia - grudzień 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.480.2012 z dnia 03.12.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, na finansowe wsparcie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.


Zarządzenie Nr 0050.481.2012 z dnia 05.12.2012 r. w sprawie odwołania I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Marcinków odnośnie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 130 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0050.482.2012 z dnia 07.12.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.271.1.2012 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie Nr 0050.483.2012 z dnia 07.12.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 524/2 o pow. 12 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Sempołowskiej


Zarządzenie Nr 0050.484.2012 z dnia 10.12.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 8 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.485.2012 z dnia 10.12.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 15a przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.486.2012 z dnia 12.12.2012 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży mapy promocyjnej pn.: "Utrzymywanie trasy biegowe w Górach Bystrzyckich i Orlickich"


Zarządzenie Nr 0050.487.2012 z dnia 12.12.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego-sklep o pow. 67,50 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.488.2012 z dnia 14.12.2012 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2013 rok Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zarządzenie Nr 0050.489.2012 z dnia 14.12.2012 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Zarządzenie Nr 0050.490.2012 z dnia 17.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 0050.491.2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.492.2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.493.2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.494.2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 17-18 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.495.2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czwartych rokowań na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 4


Zarządzenie Nr 0050.496.2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6B


Zarządzenie Nr 0050.497.2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6B


Zarządzenie Nr 0050.498.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stragan nr S3 położonego przy ścianie hali targowej (bazar) przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.499.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stragan nr S8 położonego przy ścianie hali targowej (bazar) przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.500.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.501.2012 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.75.2012 zadania pn.: "Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - Etap I"


Zarządzenie Nr 0050.502.2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.77.2012 na roboty budowlane pn.: "Dostawa i instalacja lamp hybrydowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie Nr 0050.503.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 0050.504.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów działalności domu i planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2013 r.


Zarządzenie Nr 0050.505.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.506.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.507.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.508.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.509.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Karola Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.510.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.511.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2012 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.01.2013 13:45 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.511.2012 z dnia
31.12.2012 r. "

(Małgorzata Brodzka)
25.01.2013 13:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.01.2013 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.503.2012 z dnia
31.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
15.01.2013 13:40 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.01.2013 13:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.502.2012 z dnia
28.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2013 13:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.500.2012 z dnia
20.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2013 13:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.01.2013 14:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.01.2013 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.489.2012 z dnia
14.12.2012 r. "

(Małgorzata Brodzka)
07.01.2013 10:49 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.489.2012 z dnia
14.12.2012 r.

(Małgorzata Brodzka)
04.01.2013 10:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.489.2012 z dnia
14.12.2012 r. "

(Małgorzata Brodzka)
03.01.2013 14:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.01.2013 12:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.504.2012 z dnia
31.12.2012 r. załącznik "

(Małgorzata Brodzka)
03.01.2013 12:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.504.2012 z dnia
31.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
03.01.2013 12:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.12.2012 11:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.12.2012 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.501.2012 z dnia
27.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
28.12.2012 11:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.12.2012 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.499.2012 z dnia
20.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
27.12.2012 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.498.2012 z dnia
20.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
27.12.2012 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.497.2012 z dnia
18.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
27.12.2012 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.496.2012 z dnia
18.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
27.12.2012 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.495.2012 z dnia
18.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
27.12.2012 09:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.12.2012 08:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.12.2012 08:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.12.2012 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.490.2012 z dnia
17.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
18.12.2012 12:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.12.2012 14:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.481.2012 z dnia
05.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
17.12.2012 13:39 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.12.2012 11:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.486.2012 z dnia
12.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
12.12.2012 11:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.482.2012 z dnia
07.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
12.12.2012 11:41 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.12.2012 11:35 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.12.2012 13:13 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.485.2012 z dnia
10.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
11.12.2012 13:13 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.484.2012 z dnia
10.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
11.12.2012 13:13 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.483.2012 z dnia
07.12.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
11.12.2012 12:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.12.2012 11:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.12.2012 11:39 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)