Zarządzenia - lipiec 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.265.2012 z dnia 02.07.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 33 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie Nr 0050.266.2012 z dnia 02.07.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.267.2012 z dnia 02.07.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Idzikowie 77


Zarządzenie Nr 0050.268.2012 z dnia 02.07.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej  drugich rokowań na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 4


Zarządzenie Nr 0050.269.2012 z dnia 04.07.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (pokój 112) położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.270.2012 z dnia 04.07.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefanii Sempołowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.271.2012 z dnia 04.07.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefanii Sempołowskiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.272.2012 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.253.2012 z dnia 20.06.2012 r. do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL 271.2.2012


Zarządzenie Nr 0050.273.2012 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.258.2012 z dnia 22.06.2012 r. do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL 271.3.2012


Zarządzenie Nr 0050.274.2012 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Nr 0050.256.2012 z dnia 21.06.2012 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WPiS.4223.2.2012


Zarządzenie Nr 0050.275.2012 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji starat w infrastrukturze drogowej spowodowanych przez klęski żywiołowe - zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu mających miejsce w 2012 r. na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.276.2012 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie sprzedaży działki nr 296/1 (AM1) położonej w Długopolu Dolnym w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.277.2012 z dnia 23.07.2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego ZAMEK


Zarządzenie Nr 0050.278.2012 z dnia 23.07.2012 r. w sprawie określenia stawek za lokale mieszkalne i socjalne
Zarządzenie Nr 0050.279.2012 z dnia 26.07.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

Zarządzenie Nr 0050.280.2012 z dnia 26.07.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.281.2012 z dnia 26.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.51.2012 zadania pn.: "Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie Nr 0050.282.2012 z dnia 27.07.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży ochronnej


Zarządzenie Nr 0050.283.2012 z dnia 27.07.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wyposażenia  strażników straży miejskiej w umundurowanie, czasokresu jego używalności i wypłacania ekwiwalentu


Zarządzenie Nr 0050.284.2012 z dnia 27.07.2012 r. w sprawie unieważnienia I-go przetargu ustnego nieograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (ruiny) położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działki nr 42/1, stanowiącej teren niezabudowany (Bp) zgodnie ze stanem w ewidencji gruntów i budynków

Zarządzenie Nr 0050.285.2012 z dnia 27.07.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (ruiny), położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 42/1, stanowiącej teren niezabudowany (Bp) zgodnie ze stanem w ewidencji gruntów i budynków


Zarządzenie Nr 0050.286.2012 z dnia 27.07.2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa


Zarządzenie Nr 0050.287.2012 z dnia 27.07.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w granicach działki nr 555/4 na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 28C


Zarządzenie Nr 0050.288.2012 z dnia 27.07.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w granicach działki nr 555/4 na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 28C


Zarządzenie Nr 0050.289.2012 z dnia 27.07.2012 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze II-go przetargu ustnego  nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej w granicach części działki nr 700


Zarządzenie Nr 0050.290.2012 z dnia 27.07.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy Pl. Wolności 3 i 4.


Zarządzenie Nr 0050.291.2012 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012


Zarządzenie Nr 0050.291a.2012 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012


Zarządzenie Nr 0050.292.2012 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2013


Zarządzenie Nr 0050.293.2012 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat, części działki nr  59/3 o pow. 250 m2 położonej na terenie Międzygórza


Zarządzenie Nr 0050.294.2012 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach działek nr nr 469/1 o pow. 0,58 ha i 469/2 o pow. 0,29 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.295.2012 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 194/2 o pow. 0,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.296.2012 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat, części działki nr 57/20 o pow. 50 m2 położonej na terenie wsi SpalonaPowrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2012 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.08.2012 14:49 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
14.08.2012 14:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.291a.2012 z dnia
31.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 11:18 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
14.08.2012 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.291.2012 z dnia
31.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.284.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 11:14 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.291.2012 z dnia
31.07.2012 r.

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 11:13 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.284.2012 z dnia
27.07.2012 r.

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:56 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:47 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.296.2012 z dnia
31.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.295.2012 z dnia
31.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.294.2012 z dnia
31.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.293.2012 z dnia
31.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.291.2012 z dnia
31.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.290.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.286.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.277.2012 z dnia
23.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2012 08:31 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
03.08.2012 10:55 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
03.08.2012 10:49 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
03.08.2012 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.283.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
03.08.2012 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.282.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
01.08.2012 13:43 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
01.08.2012 13:40 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
01.08.2012 13:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.292.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
01.08.2012 13:31 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
01.08.2012 13:18 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
01.08.2012 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.289.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
01.08.2012 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.288.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
01.08.2012 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.287.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Kazimierz Kustra)
27.07.2012 12:30 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.285.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
27.07.2012 12:30 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.284.2012 z dnia
27.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
27.07.2012 12:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.07.2012 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.281.2012 z dnia
26.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
27.07.2012 12:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.07.2012 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.280.2012 z dnia
26.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
26.07.2012 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.279.2012 z dnia
26.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
26.07.2012 10:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.07.2012 09:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.07.2012 08:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.278.2012 z dnia
23.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
24.07.2012 08:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.07.2012 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.273.2012 z dnia
12.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2012 10:59 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.273.2012 z dnia
12.07.2012 r.

(Małgorzata Brodzka)
18.07.2012 09:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
16.07.2012 14:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.07.2012 15:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.275.2012 z dnia
12.07.2012 r. "

(Małgorzata Brodzka)
13.07.2012 15:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.07.2012 08:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.274.2012 z dnia
12.07.2012 r. "

(Małgorzata Brodzka)
13.07.2012 08:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.07.2012 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.273.2012 z dnia
12.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
13.07.2012 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.272.2012 z dnia
12.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
12.07.2012 12:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.07.2012 14:15 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.268.2012 z dnia
02.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
09.07.2012 14:15 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.267.2012 z dnia
02.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
09.07.2012 14:15 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.265.2012 z dnia
02.07.2012 r."

(Małgorzata Brodzka)
09.07.2012 12:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.07.2012 12:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.07.2012 12:26 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)