Uchwały z IX sesji w dniu 15 kwietnia 2011 r. (110 - 121)

1) Nr IX/110/11 - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pławnicy


2) Nr IX/111/11 - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Starej Łomnicy


3) Nr IX/112/11 - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym


4) Nr IX/113/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011


5) Nr IX/114/11 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej


6) Nr IX/115/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego  lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei nr 27


7) Nr IX/116/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


8) Nr IX/117/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego  lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 17


9) Nr IX/118/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 33 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 28-29


10) Nr IX/119/11 - o zmianie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" w Bystrzycy Kłodzkiej


11) Nr IX/120/11 - w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania


12) Nr IX/121/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego  lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z IX sesji w dniu 15 kwietnia 2011 r. (110 - 121)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2011 10:14