Uchwały z VIII sesji w dniu 31 marca 2011 r. (101 - 109)

1) Nr VIII/101/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011


2) Nr VIII/102/11 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej


3) Nr VIII/103/11 - w sprawie udzielenia dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków


4) Nr VIII/104/11 -  w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


5) Nr VIII/105/11 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej


6) Nr VIII/106/11 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Poręba – działka nr 633


7) Nr VIII/107/11 -  w sprawie zmian w statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka


8) Nr VIII/108/11 - o zmianie regulaminu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu


9) Nr VIII/109/11 - o zmianie regulaminu Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Terenów Wiejskich

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z VIII sesji w dniu 31 marca 2011 r. (101 - 109)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2011 08:51