Uchwały z VI sesji w dniu 25 lutego 2011 r. (nr 83 - 97)

1. Nr VI/83/11 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pławnicy


2. Nr VI/84/11 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Starej Łomnicy


3. Nr VI/85/11 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym


4. Nr VI/86/11 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilkanowie


5. Nr VI/87/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011


6. Nr VI/88/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 19


7. Nr VI/89/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 11A


8. Nr VI/90/11 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy


9. Nr VI/91/11 - w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia lub zmianę posiadanego zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/73/1109

10. Nr VI/92/11 - w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/73/1110

11. Nr VI/93/11 - w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2011 r. znak: NK – N.4131.65.2011.JK8-2


12. Nr VI/94/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości


13. Nr VI/95/11 - o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Międzygórze


14. Nr VI/96/11 - w sprawie planu pracy rady miejskiej na rok 2011


15. Nr VI/97/11 - w sprawie skargi Ireny Wyderskiej

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z VI sesji w dniu 25 lutego 2011 r. (nr 83 - 97)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.03.2011 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.04.2011 15:03 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
19.04.2011 15:02 Usunięto załącznik Uchwała nr
(Kazimierz Kustra)
19.04.2011 15:02 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
19.04.2011 15:02 Usunięto załącznik Uchwała nr
(Kazimierz Kustra)
19.04.2011 15:01 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 14:01 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:59 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:59 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:59 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:59 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:59 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:59 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:53 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:53 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:53 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:53 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:53 Dodano załącznik "Załącznik nr"
(Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:53 Dodano załącznik "Załącznik nr"
(Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:53 Dodano załącznik "Załącznik nr"
(Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:53 Dodano załącznik "Załącznik nr "
(Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:53 Dodano załącznik "Załącznik nr"
(Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:53 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
07.03.2011 13:33 Utworzenie dokumentu. (Kazimierz Kustra)