Uchwały z V sesji w dniu 27 stycznia 2011 r. (nr 59 - 82))

1. Nr V/59/11 - Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011


2. Nr V/60/11 - w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka


3. Nr V/61/11 - w sprawie określenia wysokości dotacji dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w  2011 roku


4. Nr V/62/11 - w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Zarządu Budynków Komunalnych w 2011 roku


5. Nr V/63/11 - w sprawie wyznaczenia inkasenta opłat cmentarnych


6. Nr V/64/11 - w sprawie projektu pt: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


7. Nr V/65/11 - w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


8. Nr V/66/11 - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej


9. Nr V/67/11 - w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy


10. Nr V/68/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 7 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności 2


11. Nr V/69/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej w granicach działki nr 119/8


12. Nr V/70/11 - o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/60/833

13. Nr V/71/11 - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej


14. Nr V/72/11 - w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011


15. Nr V/73/11 - w sprawie planów pracy komisji stałych rady miejskiej na rok 2011


16. Nr V/74/11 - w sprawie statutu Sołectwa Lasówka

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/61/864

17. Nr V/75/11 - w sprawie statutu Sołectwa Mostowice

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/61/865

18. Nr V/76/11 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi  Lasówka


19. Nr V/77/11 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Stara Bystrzyca


20. Nr V/78/11 - w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej


21. Nr V/79/11 - w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej


22. Nr V/80/11 - w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej


23. Nr V/81/11 - w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej


24. Nr V/82/11- w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z V sesji w dniu 27 stycznia 2011 r. (nr 59 - 82))
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2011 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.03.2011 12:53 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
28.03.2011 12:53 Usunięto załącznik Uchwała nr
(Kazimierz Kustra)
28.03.2011 12:53 Usunięto załącznik Uchwała nr
(Kazimierz Kustra)
28.03.2011 12:52 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
28.03.2011 12:51 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
28.03.2011 12:51 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
28.03.2011 12:50 Usunięto załącznik Uchwała nr
(Kazimierz Kustra)
28.03.2011 12:50 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:06 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:04 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:04 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:04 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:04 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:04 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:04 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:04 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:04 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:04 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:04 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:02 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:02 Dodano załącznik "Załącznik" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 09:02 Dodano załącznik "Załącznik" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 08:59 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 08:56 Dodano załącznik "Uchwała nr" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 08:56 Dodano załącznik "Załącznik" (Kazimierz Kustra)
11.02.2011 08:45 Utworzenie dokumentu. (Kazimierz Kustra)