Informacja o wyniku przetargu - działka nr 6/8 na terenie wsi Kamienna .

                                                                                                                        Bystrzyca Kłodzka  dnia 26 .09.2019r.

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że ogłoszony na dzień 18 września 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego

w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 6/8 o pow. 1,3234 ha.

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym .

 

Do przetargu dopuszczono trzech oferentów.

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

I-szy  przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  

działki nr 6/8                                        -     350,00  zł.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za  dzierżawę

działki nr 6/8                                       -      875,00 zł.                                                              

 

Dzierżawcą działki został : Idzi Konrad

 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 26.09.2019r.

do 02.10.2019r.

 

 

 

 

 MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu - działka nr 6/8 na terenie wsi Kamienna .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:26.09.2019
Data publikacji:26.09.2019 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż