Uchwały z XLVI sesji w dniu 28 sierpnia 2009 r. (nr 398 - 410)

Nr XLVI/398/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Nr XLVI/399/09 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Modernizacja

zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór”

Nr XLVI/400/09 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Polsko – Czeskie Centrum Kultury i Turystyki”

Nr XLVI/401/09 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowanie i  

modernizacja remiz  strażackich na Pograniczu Kłodzkim”

Nr XLVI/402/09 - o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013

Nr XLVI/403/09 - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla  nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/181/3242

Nr XLVI/404/09 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

Nr XLVI/405/09 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/189/3309

Nr XLVI/406/09 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego we wsi Paszków (działka nr 129)

Nr XLVI/407/09 - w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Długopole-Zdrój

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/207/3744

Nr XLVI/408/09 - o zmianie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bystrzyca Kłodzka na lata 2008-2015

Nr XLVI/409/09 - w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (jezdni i chodników) oraz budowa oświetlenia drogowego - ul. Orężna w Bystrzycy Kłodzkiej”

Nr XLVI/410/09 - o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/156/2951

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XLVI sesji w dniu 28 sierpnia 2009 r. (nr 398 - 410)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2009 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.08.2010 10:30 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
03.12.2009 15:15 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
03.12.2009 15:15 Usunięto załącznik Uchwała (Kazimierz Kustra)
05.11.2009 15:22 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.11.2009 15:21 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.11.2009 15:21 Usunięto załącznik Uchwała (Kazimierz Kustra)
05.11.2009 15:20 Usunięto załącznik Uchwała (Kazimierz Kustra)
05.11.2009 15:18 Usunięto załącznik Uchwała (Kazimierz Kustra)
28.10.2009 09:26 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
21.09.2009 11:47 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:08 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:07 Dodano załącznik "Uchwała" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:07 Dodano załącznik "Uchwała" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:07 Dodano załącznik "Uchwała" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:07 Dodano załącznik "Uchwała " (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:07 Dodano załącznik "Uchwała" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:07 Dodano załącznik "Uchwała" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:07 Dodano załącznik "Uchwała" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:07 Dodano załącznik "1" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:07 Dodano załącznik "2" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 11:07 Dodano załącznik "3" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:57 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:57 Dodano załącznik "Uchwała" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:53 Dodano załącznik "Uchwała" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:53 Dodano załącznik "Uchwała" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:53 Dodano załącznik "Uchwała" (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:53 Dodano załącznik "Uchwała " (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:53 Dodano załącznik "Uchwała " (Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:53 Dodano załącznik "Załącznik 1"
(Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:53 Dodano załącznik "Załącznik 2"
(Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:53 Dodano załącznik "Załącznik 3"
(Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:53 Dodano załącznik "Załącznik 4"
(Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:53 Dodano załącznik "Załącznik 5"
(Kazimierz Kustra)
15.09.2009 10:18 Utworzenie dokumentu. (Kazimierz Kustra)