Bystrzyca Kłodzka  dnia  17.01.2019r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuję,  że :

 

Ogłoszony na dzień 09 stycznia 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Idzików w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 168/4 o pow. 0,16ha zakończył się wynikiem pozytywnym .

 

 

Do przetargu dopuszczono jednego oferenta  .

 

- I-szy przetarg cena wywoławcza                                            -  6.990,00  zł                                                                                                                   

 

  W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę      -   7.060,00 zł                                                                                                                        

 

                                                                                                                   

Nabywcą nieruchomości został:  Nowak Piotr  

 

 

 

 

 

 

Informacje wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu

tj. od dnia 17.01.2019r. do 23.01.2019r. 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I -go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 168/4 w Idzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:17.01.2019 09:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.01.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:17.01.2019 09:40