Zarządzenie nr 0152-33/2003 z dnia 05.02.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Lasówka Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0152-34/2003 z dnia 06.02.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej nr 179B/3 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-35/2003 z dnia 06.02.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Lasówka Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0152-36/2003 z dnia 06.02.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 6


Zarządzenie nr 0152-37/2003 z dnia 06.02.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynku gospodarczego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej


Zarządzenie nr 0152-38/2003 z dnia 06.02.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokali mieszkalnych nr 6,8,9 położonych w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 10


Zarządzenie nr 0152-39/2003 z dnia 11.02.2003 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ściekówna terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-40/2003 z dnia 11.02.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Lasówce wraz z przynależną działką nr 34 na rzecz najemcy


Zarządzenie nr 0152-41/2003 z dnia 11.02.2003 r. w sprawie kryteriów przyznawania dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących


Zarządzenie nr 0152-42/2003 z dnia 13.02.2003 r. w sprawie  odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 6 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0152-43/2003 z dnia 18.02.2003 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 649 o pow. 8,1 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy Małym Rynku


Zarządzenie nr 0152-44/2003 z dnia 18.02.2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomośći, stanowiącej własność gminy w granicach części działki nr 1338 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Kasztanowej na cele użytkowe w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0152-45/2003 z dnia 18.02.2003 r. w sprawie najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0152-46/2003 z dnia 18.02.2003 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 355/5  o pow. 600 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Orężnej na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Kłodzku


Zarządzenie nr 0152-47/2003 z dnia 18.02.2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w granicach działek nr 22 i 28 położonych obręb Kamienna na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0152-48/2003 z dnia 18.02.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Starej Łomnicy


Zarządzenie nr 0152-49/2003 z dnia 19.02.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 13


Zarządzenie nr 0152-50/2003 z dnia 19.02.2003 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0152-6/2003 z dnia 7 stycznia 2003 r.


 Zarządzenie nr 0152-51/2003 z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0152-52/2003 z dnia 25.02.2003 r. w sprawie unieważnienia w całości uchwał nr 0151/130/2001, nr 0151/131/2001 i nr 0151/132/2001 z dnia 5 kwietnia 2001 r. Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-52a/2003 z dnia 25.02.2003 r. w sprawieukładu wykonawczego na rok 2003


Zarządzenie nr 0152-53/2003 z dnia 25.02.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 179/3 położonej w Ponikwie na cele budownictwa mieszkaniowego


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - luty 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.05.2018 08:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.06.2018 08:36