Zarządzenie nr 0152-1/2003 z dnia 06.01.2003 r. w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe i opłat za umieszczanie reklam na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0152-2/2003 z dnia 06.01.2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-3/2003 z dnia 06.01.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy Placu Wolności nr 5/7a w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-4/2003 z dnia 07.01.2003 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 0151/203/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 sierpnia 2000 r.


Zarządzenie nr 0152-5/2003 z dnia 07.01.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Nowa Łomnica


Zarządzenie nr 0152-6/2003 z dnia 07.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 24


Zarządzenie nr 0152-7/2003 z dnia 07.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kasztanowej


Zarządzenie nr 0152-8/2003 z dnia 07.01.2003 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 0151/232/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17 października 2002 r.


Zarządzenie nr 0152-9/2003 z dnia 08.01.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 13 drogą przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0152-10/2003 z dnia 10.01.2003 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności zobowiązań pieniężnych za wykup nieruchomości zabudowanej położonej w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej 5 (DW GIGANT)


Zarządzenie nr 0152-11/2003 z dnia 10.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej


Zarządzenie nr 0152-12/2003 z dnia 10.01.2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsca na targowisku miejskim w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 13a


Zarządzenie nr 0152-12a/2003 z dnia 14.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa


Zarządzenie nr 0152-13/2003 z dnia 15.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 884 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum ul. Strażacka


Zarządzenie nr 0152-14/2003 z dnia 15.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0152-15/2003 z dnia 15.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Ludowej


Zarządzenie nr 0152-16/2003 z dnia 21.01.2003 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 0151/91/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 kwietnia 2002 r.


Zarządzenie nr 0152-17/2003 z dnia 21.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 10


Zarządzenie nr 0152-18/2003 z dnia 21.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 10


Zarządzenie nr 0152-19/2003 z dnia 21.01.2003 r. w sprawie zasad przyznawania premii dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy


Zarządzenie nr 0152-20/2003 z dnia 24.01.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 24


Zarządzenie nr 0152-20a/2003 z dnia 24.01.2003 r. w sprawie złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalnośći gospodarczej przez pracownika samorządowego


Zarządzenie nr 0152-21/2003 z dnia 24.01.2003 r. w sprawie unieważnienia zarządzenia nr 0152-15/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r.


Zarządzenie nr 0152-22/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy w granicach działek nr 163 i części 164 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0152-23/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej


Zarządzenie nr 0152-24/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie unieważnienia w całości uchwały nr 0151/82/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 kwietnia 2002 r.


Zarządzenie nr 0152-25/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie unieważnienia w całości uchwały nr 0151/210/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 września 2002 r.


Zarządzenie nr 0152-26/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie unieważnienia w całości uchwały nr 0151/52/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 marca 2002 r.


Zarządzenie nr 0152-27/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Idzikowie


Zarządzenie nr 0152-28/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Idzikowie


Zarządzenie nr 0152-29/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie najmu pomieszczenia użytkowego (była portiernia) stanowiącego włąsność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0152-30/2003 z dnia 30.01.2003 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-31/2003 z dnia 30.01.2003 r. w sprawie powołania p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-32/2003 z dnia 31.01.2003 r. w sprawie cen drewna pochodzącego z lasów i zadrzewień gminnych oraz zasad i trybu sprzewdaży w/w drewna w 2003 r.


Zarządzenie nr 0152-32a/2003 z dnia 31.01.2003 r. w sprawie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - styczeń 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.05.2018 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.06.2018 08:29