Informacja o wyniku przetargu

                                                                                                                     Bystrzyca Kłodzka  dnia  08.03.208r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuję,  że :

 

Ogłoszony na dzień 28 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 102 o pow. 0,98ha zakończył się wynikiem pozytywnym .

 

 

Do przetargu dopuszczono jednego oferenta  .

 

- I-szy przetarg cena wywoławcza                                            -  20.000,00 zł                                                                                                                   

 

  W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę      -  20.200,00 zł.                                                                                                                         

 

                                                                                                                  

Nabywcą nieruchomości zostali : Beata i Maciej Kajdanowicz 

 

 

 

 

 

 

Informacje wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu

tj. od dnia 08.03.2018r. do 14.03.2018r. 

 

 

 

 

MS/MS

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.03.2018
Data publikacji:08.03.2018 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż