wersja do wydruku Ewa Koczergo 12.02.2018 13:57

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"

KOMUNIKAT DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  zadanie, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka”.

Nr sprawy: WTiKF.271.2.2018. ZP

 

W związku z  omyłkowym zamieszczeniem nieaktualnego przedmiaru robót, projektu budowlanego oraz STWiOR,  dokonuje się zmiany załączników do SIWZ i  zmienia  się  termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z Rozdziałem III SIWZ,
w siedzibie Zamawiającego w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. H. Sienkiewicza 6, pokój  nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) nie później niż dnia 07.03.2018 r. do godz. 09:00.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.02.2018
Data publikacji:12.02.2018 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.03.2018 10:51 Edycja dokumentu (Dagmara Janiak)
07.03.2018 10:51 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - trasa
spacerowa II etap.pdf"

(Dagmara Janiak)
27.02.2018 14:35 Dodano załącznik "Uwaga Komunikat"
(Ewa Koczergo)
27.02.2018 14:35 Usunięto załącznik Komunikat (Ewa Koczergo)
27.02.2018 14:31 Edycja dokumentu (Ewa Koczergo)
23.02.2018 14:34 Dodano załącznik "Komunikat" (Ewa Koczergo)
23.02.2018 14:33 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie UZP"
(Ewa Koczergo)
23.02.2018 14:14 Edycja dokumentu (Ewa Koczergo)
23.02.2018 14:13 Usunięto załącznik Projekt Budowlany
(Ewa Koczergo)
23.02.2018 13:57 Edycja dokumentu (Ewa Koczergo)
23.02.2018 13:56 Dodano załącznik "Specyfikacja TWiOR II etap"
(Ewa Koczergo)
23.02.2018 13:56 Dodano załącznik "Projekt budowlany II etap"
(Ewa Koczergo)
23.02.2018 13:56 Dodano załącznik "przedmiar robót II etap"
(Ewa Koczergo)
23.02.2018 13:55 Usunięto załącznik Specyfikacja Techniczna WiOR
(Ewa Koczergo)
23.02.2018 13:54 Usunięto załącznik Przedmiar robót
(Ewa Koczergo)
23.02.2018 13:53 Edycja dokumentu (Ewa Koczergo)
12.02.2018 14:55 Dodano załącznik "Ogłoszenie UZP"
(Ewa Koczergo)
12.02.2018 14:52 Dodano załącznik "SIWZ" (Ewa Koczergo)
12.02.2018 14:51 Usunięto załącznik SIWZ (Ewa Koczergo)
12.02.2018 14:10 Dodano załącznik "Przedmiar robót ath"
(Ewa Koczergo)
12.02.2018 14:10 Dodano załącznik "Przedmiar robót"
(Ewa Koczergo)
12.02.2018 14:10 Dodano załącznik "DEcyzja" (Ewa Koczergo)
12.02.2018 14:10 Dodano załącznik "Specyfikacja Techniczna WiOR"
(Ewa Koczergo)