Strona główna biuletynu

                                                                                                                                                                     


Nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bystrzyca Kłodzka prowadzona jest od 01 lipca 2008 r. Wersja Biuletynu Informacji Publicznej  obowiązująca do 30 czerwca 2008r. dostępna jest pod adresem: www.bystrzycaklodzka.biuletyn.net 

 


    Urząd Miasta i Gminy

    ul. Henryka Sienkiewicza 6, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka

    powiat kłodzki, woj. dolnośląskie

       Tel. centrala (74) 8 117-600, sekretariat (74) 8 117-605

         Fax (74) 8 111-588,  e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl


Biuro Obsługi Klienta - pok. nr 1

tel. 74 8 117 670


Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz.:
7.30 - 15.30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 14.30

(w godz. 14.30 - 15.30 praca wewnętrzna USC)

Rejestracja zgonów

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

tel. 74 8 111 281


 

NIP Urzędu Miasta i Gminy 881-13-87-623

Regon Urzędu Miasta i Gminy 000528540

 

NIP Gminy 881-10-06-578

Regon Gminy  890717958


W związku z wejściem w życie RODO informujemy, że funkcję

Administratora Bezpieczeństwa Informacji

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

pełni Pan Rafał Matys - tel. 74 8 117 658, email: so@bystrzycaklodzka.pl

http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/index,idmp,255,r,r


zobowiązania podatkowe i opłaty skarbowe można wpłacać
na nr konta 62 9588 0004 9700 0299 2000 0070
 
a wpłaty  wadium i sum depozytowych
na nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090
 
nr rachunku budżetu  Gminy  ( subwencie, dotacje, udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych)  75 9588 0004 9700 0299 2000 0030
 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
Osiedle Szkolne 10B/17  57-500 Bystrzyca Kłodzka
 
wpłaty dokonywane zagranicą: nr konta należy poprzedzić
IBAN - PL
SWIFT - GBWCPLPP

 

KOMUNIKAT O ZMIANIE NAZW ULIC NA TERENIE MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA

http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/dokument,iddok,9050,idmp,117,r,r

 


 
 

 


INFORMACJA O UDOSTĘPNIANIU AKTÓW PRAWNYCH