INFORMACJA BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ZAWIADAMIAM, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZMNIEJSZAJĄCĄ SIĘ LICZBĄ ZACHOROWAŃ NA COVID-19 I STOPNIOWYM ŁAGODZENIEM OBOSTRZEŃ

OD DNIA 10 MAJA 2021 R.  PRZYWRACAM PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA.

NALEŻY ZACHOWAĆ NASTĘPUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. interesanci będą wpuszczani do głównej siedziby Urzędu (Ratusz) pojedynczo z obowiązkiem zachowania poniższych zasad bezpieczeństwa:

 2. dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe;

 3. obowiązkowa maseczka;

 4. zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób

 5. w każdym z biur ma prawo przebywać równocześnie tylko jeden interesant;

 6. w każdym z następujących pomieszczeń Urzędu może przebywać równocześnie tylko jeden interesant:

 7. przedsionek Urzędu;

 8. poczekalnia przed Urzędem Stanu Cywilnego;

 9. poczekalnia przed Wydziałem Finansowo-Budżetowym ( podatki);

 10. pomieszczenie kasy i Biura Obsługi Klienta;

 11. w celu zachowania zasad, o których mowa w pkt 2 i 3 należy zachować następującą procedurę postępowania:

 12. interesant po wejściu do Urzędu zgłasza pracowników recepcji, do jakiego biura lub w jakiej sprawie przybył,

 13. pracownik recepcji telefonicznie sprawdza we właściwej komórce organizacyjnej, czy w danym biurze nie przebywa żaden interesant, a po potwierdzeniu kieruje interesanta do właściwego biura, z zastrzeżeniem lit.c), lit. d) i lit. e); w przeciwnym wypadku interesant oczekuje w kolejce w przedsionku lub przed siedzibą urzędu;

 14. pracownik recepcji sprawdza czy w pomieszczeniach wymienionych w pkt 3 przebywają interesanci, a w razie potwierdzenia – poleca interesantom czekać w kolejce przed Urzędem;

 15. z windy mogą korzystaćrównocześnie tylko dwie osoby,

 16. osoby, które przychodzą później, ale zamierzają udać się do biura, w którym w danym momencie nie ma interesantów, nie muszą oczekiwać w kolejce.

 17. Przyjmowanie interesantów przez burmistrza, w tym w sprawach skarg i wniosków, odbywa się po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu;

 18. Kierownicy wydziałów poza ratuszem organizują przyjmowanie interesantów z odpowiednim zachowaniem powyższych zasad.

                                                                                                              Renata Surma

                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz  Bystrzycy Kłodzkiej

 

NUMERY TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU SĄ NASTĘPUJĄCE:

SEKRETARIAT74 8117-605

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 74 8117-670

URZĄD STANU CYWILNEGO 74 8117-685

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 74 8117-658, 74 8117-660, 74 8117-661    

RADCA PRAWNY 74 8117-628

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - 74 8117-659

STANOWISKO DS.OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI - 74 8117-641

STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 74 811 -626

                                                  BIURO RADY MIEJSKIEJ 74 8117 -681

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY 74 8117-629, 74 8117-627, 74 8117-630,  74 8117-678

               WYDZIAŁ INWESTYCJI, ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 74 8117-645,

            74 8117-646,  74 8117-644 (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA),  74 8117-633, 74 8117-634  

WYDZIAŁ URBANISTYKI I PLANOWANIA  - 74 8117-668, 74 8117-669, 74 8117-671

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 74 8117-639, 74 8117-640

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI 74 8117-652, 74 8117-653

 74 8117-654, 74 8117-655

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY -  74 8117-613, 74 8117-614 (KASA), 

                     74 8117-611, 74 8117-617, 74 8117-618 (WYMIAR PODATKÓW),    
        74 8117-615 (WINDYKACJA), 74 8117-622 (OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI),

74 8117-621

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 74 8117-666, 74 8117-667

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 74 8117-692, 74 8117-693

 74 8117-694, 74 8117-695, 74 8117-696    

WYDZIAŁ TURYSTYKI I KULTURY FIZYCZNEJ 74 8117-673, 74 8117-674

 74 8117-675, 74 8117-676, 74 8117-677

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA  I LEŚNICTWA 74 8113-731

                           

      Z up. Burmistrza       

                                                                                     Tadeusz Zieliński

                                                                                      Sekretarz Gminy


    Urząd Miasta i Gminy

    plac Wolności 1, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka

    powiat kłodzki, woj. dolnośląskie

       Tel. centrala (74) 8 117-600, sekretariat (74) 8 117-605

         Fax (74) 8 111-588,  e-mail: umig@bystrzycaklodzka.pl


Biuro Obsługi Klienta - pok. nr 11

tel. 74 8 117 670


Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz.:
7.30 - 15.30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 14.30

(w godz. 14.30 - 15.30 praca wewnętrzna USC)

Rejestracja zgonów

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

tel. 74 8 117 685


 

NIP Urzędu Miasta i Gminy 881-13-87-623

Regon Urzędu Miasta i Gminy 000528540

 

NIP Gminy 881-10-06-578

Regon Gminy  890717958


W związku z wejściem w życie RODO informujemy, że funkcję

Inspektora Ochrony Danych

w Urzędzie Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka

pełni Pan Dariusz Styczyrz - tel. 74 8 117 659, email:  iodumig@bystrzycaklodzka.pl

a funkcję Zastępcy IOD pełni Pani Mirosława Boduch - tel. 74 8 117 629,

email: organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl

http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/index,idmp,255,r,r

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH

PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12398,idmp,255,r,r


Koordynator dostępności - Mirosława Boduch - Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego

tel. 74 8117 629, email: orgnizacyjny@bystrzycaklodzka.pl


zobowiązania podatkowe i opłaty skarbowe można wpłacać
na nr konta 62 9588 0004 9700 0299 2000 0070
 
a wpłaty  wadium i sum depozytowych
na nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090
 
nr rachunku budżetu  Gminy  ( subwencie, dotacje, udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych)  75 9588 0004 9700 0299 2000 0030
 
wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na nr konta
68 9588 0004 9700 0299 2000 0350
 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
Osiedle Szkolne 10B/17  57-500 Bystrzyca Kłodzka
 
wpłaty dokonywane zagranicą: nr konta należy poprzedzić
IBAN - PL
SWIFT - GBWCPLPP