Strona główna biuletynu

Nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej

Gminy Bystrzyca Kłodzka prowadzona jest od 01 lipca 2008 r.

Wersja Biuletynu Informacji Publicznej  obowiązująca

do 30 czerwca 2008 r. dostępna jest pod adresem:

www.bystrzycaklodzka.biuletyn.net 


Urząd Miasta i Gminy

ul. Henryka Sienkiewicza 6

57 - 500 Bystrzyca Kłodzka

powiat kłodzki

województwo dolnośląskie

Tel. centrala (74) 8 117-600, sekretariat (74) 8 117-605

Fax (74) 8 111-588

e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl


Biuro Obsługi Klienta

pok. nr 1

tel. 74 8 117 670


Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz.:
7.30 - 15.30

NIP Urzędu Miasta i Gminy 881-13-87-623

Regon Urzędu Miasta i Gminy 000528540

 

NIP Gminy 881-10-06-578

Regon Gminy  890717958


zobowiązania podatkowe można wpłacać
na nr konta 62 9588 0004 9700 0299 2000 0070
 
a wpłaty  wadium i sum depozytowych
na nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090
 
nr rachunku budżetu  Gminy 75 9588 0004 9700 0299 2000 0030
 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
Osiedle Szkolne 10B/17  57-500 Bystrzyca Kłodzka
 
wpłaty dokonywane zagranicą: nr konta należy poprzedzić
IBAN - PL
SWIFT - GBWCPLPP

 
 

 


INFORMACJA O UDOSTĘPNIANIU AKTÓW PRAWNYCH