ZAWIADAMIAM,

ŻE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM DO ODWOŁANIA OGRANICZAM PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA

W URZĘDZIE UTWORZONO TYMCZASOWE STANOWISKO OBSŁUGI INTERESANTÓW W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO STAWIENNICTWA, WYPOSAŻONE W PŁYN DEZYNFEKUJĄCY ORAZ OSŁONĘ STANOWISKA PRACY. INTERESANCI URZĘDU POWINNI UŻYWAĆ MASECZKI ORAZ RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE.

 

WEJŚCIE DO URZĘDU WYPOSAŻONO W DZWONEK I WIDEOKAMERĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ PRACOWNIKOWI OBSŁUGI MONITOROWANIE OSÓB WCHODZĄCYCH DO URZĘDU. INTERESANCI BĘDĄ WCHODZIĆ POJEDYNCZO LECZ NIE MOGĄ WCHODZIĆ DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH.

URZĄD FUNKCJONUJE W GODZ. OD 7.30 DO 15.30. PRACOWNICY OD 28 GRUDNIA 2020 R. NIE BĘDĄ PRACOWAĆ ZDALNIE.

KORESPONDENCJĘ MOŻNA ZOSTAWIAĆ W SPECJALNEJ SKRZYNCE W DRZWIACH URZĘDU. WSZYSTKIE DOKUMENTY WRZUCANE DO SKRZYNKI ALBO DOSTARCZONE PRZEZ POCZTĘ LUB GOŃCA PODDAWANE SĄ 24-GODZINNEJ KWARANTANNIE. I DOPIERO PO TYM CZASIE SĄ OTWIERANE I REJESTROWANE.

 

NUMERY TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU SĄ NASTĘPUJĄCE:

SEKRETARIAT – 74 8117-605

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – 74 8117-670

URZĄD STANU CYWILNEGO – 74 8117-685

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH – 74 8117-658, 74 8117-660, 74 8117-661    

RADCA PRAWNY – 74 8117-628

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - 74 8117-659

STANOWISKO DS.OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI -74 8117-641

STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ – 74 8117 -626

                                                  BIURO RADY MIEJSKIEJ – 74 8117 -681

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – 74 8117-629, 74 8117-627, 74 8117-630, 

                  74 8117-678                                                                                                                

                 WYDZIAŁ INWESTYCJI – 74 8117-633, 74 8117-634                                                  

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU LOKALNEGO 74 8117-645,

74 8117-646,  74 8117-644( DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)

WYDZIAŁ URBANISTYKI I PLANOWANIA -74 8117-668, 74 8117-669, 74 8117-671

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ –

74 8117-640, 74 8117-639

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI –

74 8117652, 74 8117-653, 74 8117-654, 74 8117-655

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY -  74 8117-613, 74 8117-614 (KASA), 74 8117-620,

                     74 8117-621, 74 8117-611, 74 8117-617, 74 8117-618 (WYMIAR PODATKÓW),    
        74 8117-615 (WINDYKACJA), 74 8117-622 (OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI)

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – 74 8117-666, 74 8117-667

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH –

74 8117-692, 74 8117-693, 74 8117-694,

      74 8117-695, 74 8117-696

WYDZIAŁ TURYSTYKI I KULTURY FIZYCZNEJ –

74 8117-673, 74 8117-674, 74 8117-675,
        74 8117-676, 74 8117-677

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA –

74 8113-731

                                                                                                               

                Z up. Burmistrza       

                                                                          Tadeusz Zieliński

                                                                           Sekretarz gminy


    Urząd Miasta i Gminy

    plac Wolności 1, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka

    powiat kłodzki, woj. dolnośląskie

       Tel. centrala (74) 8 117-600, sekretariat (74) 8 117-605

         Fax (74) 8 111-588,  e-mail: umig@bystrzycaklodzka.pl


Biuro Obsługi Klienta - pok. nr 11

tel. 74 8 117 670


Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz.:
7.30 - 15.30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 14.30

(w godz. 14.30 - 15.30 praca wewnętrzna USC)

Rejestracja zgonów

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

tel. 74 8 117 685


 

NIP Urzędu Miasta i Gminy 881-13-87-623

Regon Urzędu Miasta i Gminy 000528540

 

NIP Gminy 881-10-06-578

Regon Gminy  890717958


W związku z wejściem w życie RODO informujemy, że funkcję

Inspektora Ochrony Danych

w Urzędzie Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka

pełni Pan Dariusz Styczyrz - tel. 74 8 117 659, email:  iodumig@bystrzycaklodzka.pl

a funkcję Zastępcy IOD pełni Pani Mirosława Boduch - tel. 74 8 117 629,

email: organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl

http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/index,idmp,255,r,r


Koordynator dostępności - Mirosława Boduch - Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego

tel. 74 8117 629, email: orgnizacyjny@bystrzycaklodzka.pl


zobowiązania podatkowe i opłaty skarbowe można wpłacać
na nr konta 62 9588 0004 9700 0299 2000 0070
 
a wpłaty  wadium i sum depozytowych
na nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090
 
nr rachunku budżetu  Gminy  ( subwencie, dotacje, udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych)  75 9588 0004 9700 0299 2000 0030
 
wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na nr konta
68 9588 0004 9700 0299 2000 0350
 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
Osiedle Szkolne 10B/17  57-500 Bystrzyca Kłodzka
 
wpłaty dokonywane zagranicą: nr konta należy poprzedzić
IBAN - PL
SWIFT - GBWCPLPP